regulamin programu poleceń MoonClub

Warunki korzystania z naszego programu poleceń MoonClub

1. Akceptacja Regulaminu

Uczestnicząc w naszym Programie Poleceń („Program”), wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług („Warunki”) i naszej Polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się z niniejszym Regulaminem lub Polityką Prywatności, prosimy o nieuczestniczenie w Programie.

2. Kwalifikowalność

Aby móc przystąpić do Programu należy mieć ukończone 18 lat i posiadać aktywne konto w naszym sklepie. Nie możesz uczestniczyć w Programie, jeśli byłoby to zabronione przez jakiekolwiek obowiązujące prawo lub regulacje.

3. Jak działa program

Otrzymasz unikalny link lub kod polecający („Kod polecający”), który możesz udostępnić innym, odwiedzając naszą stronę z poleceniami. Kiedy znajomy dokona zakupu za pomocą Twojego kodu polecającego, możesz otrzymać nagrody lub korzyści opisane na stronie naszego programu.

4. Brak samodzielnego skierowania

Nie kwalifikujesz się do nagród za polecanie sobie. Jeśli założysz wiele kont w celu otrzymania korzyści z polecenia, wszystkie Twoje konta mogą zostać zamknięte, a Ty zostaniesz zdyskwalifikowany z przyszłego udziału w Programie.

5. Ograniczenia

Polecenia są ograniczone do jednego na gospodarstwo domowe. Jeśli w Programie uczestniczy wielu członków tego samego gospodarstwa domowego, tylko pierwsza osoba, która weźmie udział w programie, będzie uprawniona do nagród za polecenie.

Nagrody służą wyłącznie przyciągnięciu nowych klientów do sklepu. Jeśli spróbujesz polecić osobę, która już dokonała zakupu, system tego nie policzy.

Nagrodę otrzymasz dopiero, gdy zamówienie Twojego znajomego zostanie oznaczone jako zrealizowane. 

Nie można „dzielić się nagrodą” na popularnych stronach z kuponami. Nagrody są określone i ograniczone wyłącznie do Przyjaciela, który odebrał nagrodę.

6. Dyskwalifikacja

Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji dowolnego użytkownika z Programu według własnego uznania. Przyczyny dyskwalifikacji mogą obejmować między innymi nieprzestrzeganie niniejszych Warunków, podejrzenie oszustwa lub nadużycia, lub jakiekolwiek szkodliwe zachowanie wobec naszej marki, personelu lub innych klientów.

7. Zmiany w Programie

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia lub zakończenia Programu w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach w Programie poprzez aktualizację niniejszych Warunków lub za pośrednictwem innych środków komunikacji.

8. Odpowiedzialność

Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niedokładne informacje podane przez uczestników podczas udziału w Programie.

9. Obowiązujące prawo

Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu.

10. Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Programu lub niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami pod adresem: hello@moonholi.com.

Uczestnicząc w Programie, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki. Twoim obowiązkiem jest przeczytanie i zrozumienie niniejszych Warunków przed przystąpieniem do Programu.

Maty do ćwiczeń